Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 302
Năm 2022 : 302

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG MN MÊ LINH

Hội nghị công chức - viên chức - NLĐ năm học 2020 - 2021 diễn ra tại trường MN Mê Linh, về dự hội nghị có khách mời là đ/c PCT xã và toàn thể cán bộ GV, NV trường MN Mê LInh.  Đ/c Hiệu trưởng lên trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học và nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng kế hoạch năm học của đ/c PCT xã.


Nguồn: trường MN Mê Linh